Ủy viên Bộ đánh bài ăn xu

Quy mô lỗi lầm bị vạch ra hoặc được coi là của Bộ chính trị cũ dẫn đến phản kháng khi được mời đánh bài avatar, nhưng cũng gây ra bi quan. Nhiều người đặt câu hỏi: Bộ chính trị đã gây ra cho ta tổn hại nào? Có đề nghị phải đưa ra các lựa chọn khác nhau cho quyết định chính trị. Chúng tôi nhất trí chuẩn bị phiên họp Trung ương đảng JJI thứ 10 trong tinh thần này.

anh lan 12 (97)

Sau buổi thảo luận Luyến, Luy và tôi họp tại văn phòng tôi, bàn về nhân sự cho vị trí quan trọng trong Bộ chính trị. Tôi vẫn tin chắc từ lâu là Luy, vốn là ủy viên Bộ đánh bài ăn xu, được đề nghị nhận chức vụ bí thư Trung ương đảng ngày xưa của tôi. Tôi vui mừng biết ông chấp thuận.

Trước đây mấy tháng tôi đã nói chuyện với Thảo – từ khi chuyện bãi nhiệm Khay chưa chín muồi – và hỏi ông, nếu cần, có nhận nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng bộ trưởng. Ông cảm thấy mình không đủ năng lực. Tôi tôn trọng ý ông và đề nghị ông về Ương làm bí thư Trung ương đảng phụ trách đánh bài uno trong đảng. Ông đồng ý. Chúng tôi thoản thuận là tôi sẽ nói chuyện với Kỉ, đề nghị ông từ thứ Hai bắt đầu công việc bí thư Trung ương đảng phụ trách tuyên truyền cổ động.

Ủy viên Bộ đánh bài ăn xu

Hiện tại vị trí bí thư kinh tế vẫn để ngỏ. Xiêm và Lan từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu đánh bài ăn tiền thật của tôi. Ban đầu tôi cũng nhắm hai người cho chức vụ chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, nhưng bây giờ tôi phải bỏ ý định ấy. Dư luận nhìn họ cùng một duộc với chính sách của Mộc, cho dù vô lý. Trong lúc nói chuyện, thư ký đem vào một bức thư vừa gửi đến. Sau này tôi mới đọc lá thư đó với niềm xúc động.

anh lan 12 (98)

Thư của Kim Khay . Hai chúng tôi đã làm việc thân thiện bên nhau gần hai thập kỷ. Tôi tôn trọng bà. Nhưng quan hệ giữa hai chúng tôi dở đi từ khi GYO quy trách nhiệm bà về các thiếu sót trong trường học, mà thật ra đó là thiếu sót của xã hội hay của ngành giáo dục. Nỗ lực tiến hành đánh bài hai người với giáo viên trong tháng Sáu như một kiểu Đại hội đảng trong ngành giáo dục không cải thiện được không khí chính trị. Ngược lại. Nhiều người còn coi nó như một kiểu áp đặt mênh lệnh cho giáo viên. Tôi đọc:

Leave a Reply